Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από σήμερα το Νηπιαγωγείο μας ανήκει και επίσημα στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα "Οικολογικά σχολεία"

Τα «Οικολογικά σχολεία» είναι ένα Θεματικό Δίκτυο Π.Ε., εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Απόφαση αρ. πρ. 49960/Γ7/02-04-2014, με συντονιστικό φορέα τη Διεύθυνση Β'/Βάθμιας Εκπαίδευσης B’Αθήνας και εθνικό χειριστή, από το 1995, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. 
Το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης.
Οι 5 βασικές θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται το Πρόγραμμα είναι: Νερό, Ενέργεια, Απορρίμματα, Αειφόρο Σχολείο και Σχολική Αυλή. 
Το εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται από την ΕΕΠΦ για το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 5 –18 (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΤΕΕ), το οποίο προσαρμόζεται στην αντίστοιχη ηλικία και στα ενδιαφέροντα των μαθητών από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη, δηλαδή να συνδυάσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση μέσα στην τάξη με δραστηριότητες και έρευνα σε χώρους εντός και εκτός σχολικού κτιρίου.  Μέσα από τις διάφορες προτεινόμενες δραστηριότητες τα παιδιά αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αφορούν στο περιβάλλον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου